کابل چراغ خیابانی

قیمت کابل آلیمینومی چراغ خیابانی

قیمت کابل آلومینومی چراغ خیابانی

برای رساندن جریان و ولتاژ الکتریکی به چراغ های خیابانی اغلب از کابل آلومینیومی خودنگهدار استفاده می شود که قیمت مناسبی دارد.

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید